Terveenä eläkkeelle

 

Virkistäytymiseen ja yhdessä olemiseen käytettävä aika on nykyisen kiireisen elämänrytmimme vuoksi nousemassa entistäkin tärkeämmäksi asiaksi jaksamisen kannalta. Yhteiset kokemukset vahvistavat ryhmähenkeä ja antavat voimavaroja työelämän haasteisiin. Yrityksen tai yhteisön kannattavuus on nykyään entistä enemmän yhteisen tekemisen tulos. Sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta on yrityksen paras voimavara.

Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä kanssanne ”Terveenä  eläkkeelle” konseptin, jossa ryhmän motivaatioon ja yhdessä tekemiseen haetaan vauhtia ja voimaa vuosiksi eteenpäin. Tilaisuuksien sisällöt luodaan aina joustavasti kyseisen tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Pitkäntähtäimen suunnitelmat kertovat henkilöstölle arvostuksesta ja kasvattavat yhteisön ja yksilön motivaatiota.

Erä- ja luonto-oppaamme ovat luonnontuntemuksen ja luonnossa liikkumisen ammattilaisia. Räätälöidyt tilaisuudet voidaan järjestää myös toivomallanne teemalla kuten, luontokuvaus, talvivaellus, koskimelonta tms. Teeman mukaiset koulutusosuudet pitää kyseisen aiheen erityistuntija. Näin saat aina enemmän irti retkestäsi!